Wegwijs: Veilig in het verkeer?

 

Tieners en jongeren zijn constant in beweging in de stad. Ze verplaatsen zich van school naar de sportclub, van vrienden naar de jeugdwerking. En dat doen ze op verschillende manieren.

Stad Antwerpen wil jongeren graag bewust maken van verkeersveiligheid en hen stimuleren om zich slim en duurzaam te verplaatsen in de stad. Daarvoor voorziet Stad Antwerpen een gratis aanbod van activiteiten, animatie en begeleiding rond verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit. Er zijn sessies voor voetgangers, fietsers, bromfietsers en prille autobestuurders. De workshops zijn vooral gericht op jeugdwerkingen en sportclubs die binnen hun werking aan de slag gaan met hun tieners en jongeren.

Alle jeugdwerkingen en sportclubs uit Antwerpen kunnen intekenen op dit aanbod.

Dus wil jij ook op een leuke en laagdrempelige manier bijdragen aan meer veiligheid in het verkeer, schrijf je dan snel in voor een workshop op maat!

 

Partners: 

Createlli

Createlli faciliteert sinds 2012 vanuit Antwerpen en Bilbao projecten waar participatie, co-creatie en samenwerking centraal staan. We bouwen aan een betere samenleving en draagvlak voor uitdagende projecten door burgers en stakeholders te betrekken en laten meebouwen. Door deelnemers zowel digitaal als ook in workshops te betrekken, bereiken we veel mensen en op een effectieve manier. Veel van onze projecten gaan over mobiliteit en verkeersveiligheid. We deden o.a. al twee projecten met sportclubs om samen met hun leden de sportclub opnieuw in te richten en een project rond innovatieve financiering van het sportaanbod van een stad.

Octopusplan

Het Octopusplan werkt sinds 2005 vanuit Antwerpen aan verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit voor schoolgaande kinderen en jeugd in Vlaanderen. Vandaag telt de organisatie een leden netwerk van 130 gemeenten en 1300 scholen. Dankzij de jarenlange samenwerking met het Verkeerspedagogisch Instituut, heeft het Octopusplan meer dan 40 jaar ervaring op vlak van verkeers- en mobiliteitseducatie opgebouwd. Deze ervaring komt terug in het volledige aanbod voor gemeenten en scholen bestaande uit o.a. het kleurrijke straatmeubilair, een eigen (digitale) lesmethode voor het lager onderwijs, diverse sensibiliseringscampagnes, begeleidingen van gemeenten en scholen, enz.

 

Drive Up Safety

Drive up Safety is al 15 jaar actief als verkeersveiligheidsorganisatie, die alle weggebruikers op een positieve manier wil aanzetten zich veilig te bewegen in het verkeer. Hiervoor maken zij gebruik van verkeersattitude en terreinacties. Onze verkeersveiligheidboodschap communiceren wij in dezelfde taal van onze doelgroep, en dit op een ludieke en opvallende manier.

Sportpret

Sportpret vzw is een jonge start-up die zich sinds 2015 inzet om sport- en vrijetijdsactiviteiten aan te bieden aan kwetsbare jeugd. Sportpret is een mix van een sportvereniging en een jeugdclub. Sportpret werkt hiervoor samen met een netwerk van professionele vrijwilligers. Naast het bieden van sport en spel richt sportpret zich op een bredere ontwikkeling en gezonde voeding aan de hand van zelfontworpen educatieve spelen.